Liikmed

Tornimäe Jahimeeste Seltsi liikmed on rühmitunud 5 jahtkonda, igal jahtkonnal on oma loendus-hoolduspiirkond. See aga ei piira jahipidamist kogu Tornimäe jahipiirkonnas, ainult vastava jahtkonna vanemale tuleb oma jahiplaanidest ja -pidamisest teada anda.

Jahtkonnad on Kõrkvere, Pöide, Reina, Tornimäe ja Välta.

Comments are closed.