Tornimäe jahipiirkonna piirikirjeldus

Aste, Eikla, Kaali, Kaavi, Kallemäe, Karja, Kihelkonna, Kuressaare, Kuumi, Kärla, Laimjala, Laugi, Leisi, Liiva, Lümanda, Metsküla, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pärsama, Salme, Tamse, Torgu, Tornimäe, Valjala, Võhma ja Üru jahipiirkonna moodustamine1

Vastu võetud 07.07.2008 nr 27
RTL 2008, 59, 816
jõustumine 20.07.2008

 

§ 24.  Tornimäe jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Tornimäe jahipiirkonna pindala on 13 990 hektarit.

(2) Tornimäe jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Tornimäe jahipiirkonna piir läheb Väikese väina rannajoone ja Kuressaare–Kuivastu maantee ristumiskohast mööda Väikese väina rannajoont Neemi peakraavi suudmeni (jahipiirkonna juurde kuulub mereakvatooriumi osa, mis ulatub koos saarte ja laidudega 200 meetri kaugusele rannajoonest); edasi mööda Neemi peakraavi Koigi peakraavini ning mööda Koigi peakraavi Mini-Poldri teeni, jätkudes mööda Mini-Poldri teed Postimäe teeni ning mööda Postimäe teed Postimäe–Kingli teeni; teeristist mööda Postimäe–Kingli teed Masa–Laimjala–Tumala maanteeni, jätkudes mööda Masa–Laimjala–Tumala maanteed Kapra teeni ning mööda Kapra teed Koigi-Kuke peakraavini; seejärel mööda Koigi-Kuke peakraavi Koigi sooni; sealt mõttelise sirgjoonena üle Koigi soo Kuke peakraavini (Lutsu kinnistu kagunurk); edasi mööda Kuke peakraavi Kasesalu kinnistu kirdepiirini ning mööda Kasesalu kinnistu kirdepiiri Kasesalu kinnistu põhjanurgani, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Virbi soo Andrese kinnistu lõunanurgani; seejärel mööda Andrese kinnistu edelapiiri Luha sihini ning mööda Luha sihti Kuressaare–Kuivastu maanteeni, jätkudes mööda Kuressaare– Kuivastu maanteed Väikese väina rannajooneni.

Comments are closed.